Budowa nowego teleskopu o średnicy zwierciadła 465 mm.

Nowy telskop 465 mm.f/3

 

Nowy teleskop, Deltagraph 465mm.f/3

Budowa teleskopu zajęła mi 3,5 lata.