Centrum Oświaty i Rozwoju

(REGON 302492521)
kontakt: Saulės g. 33, w. Słoboda, gm. Ławaryszki, rej. Wileński, LT-15231, Litwa
telefon, faks: +370 68227547, +370 52483836
e-mail: raidoscentras@gmail.com
Prezes organizacji: Zbigniew Głazko
Główne kierunki działalności: Promowanie obywatelskiej i społecznej aktywności, przyciąganie do działalności organizacji pozarządowych (ich członków) w celu tworzenia dobrobytu, rozwoju samorządności, tworzenie przyjaznego środowiska (obywatelskiego, prawnego, kulturalnego, przyrodniczego, estetycznego, tolerancyjnego itp.), pełnienie pracy oświatowej przy współpracy lokalnych intelektualistów oraz zapraszanie ich z innych regionów; kształcenie liderów, przygotowanie ich do pracy społecznej, administracyjnej itp., przygotowanie i realizacja aktualnych projektów i inicjatyw.
data i miejsce rejestracji organizacji: 25 marca 2010 roku, Wilno
Organ rejestrujący: Przedsiębiorstwo Państwowe Centrum Rejestrów, Filia w Wilnie.

IMG_8257