Kometos/Komety

Kometa – małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje, że wokół komety powstaje koma, czyli gazowa otoczka. W przestrzeń kosmiczną jądro komety wyrzuca materię, tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy, skierowane pod różnymi kątami do kierunku ruchu komety. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do gwiazdy, co spowodowane jest oddziaływaniem wiatru słonecznego, który zawsze jest skierowany od gwiazdy. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt masywnych, by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich ruchu.

Kometa wykazuje aktywność, kiedy przebywa w pobliżu gwiazdy, a potem znika w odległych rejonach układu planetarnego, gdzie przyjmuje postać zamarzniętej kuli skalno-lodowej. Jądro komety zbudowane jest z mieszaniny pyłów i drobnych odłamków skalno-lodowych, składających się z lodu wodnego, zestalonego dwutlenku węgla, amoniaku i metanu. Ruch komet jest podatny na wpływy grawitacyjne innych ciał. Niekiedy komety pojawiają się niepostrzeżenie w centrum układu planetarnego i zderzają się z innymi ciałami. Komety okresowe stale tracą materię podczas każdego przelotu w pobliżu gwiazdy, co prowadzi do ich powolnego niszczenia. Kometa, która zanadto zbliży się do gwiazdy lub planety gazowej, może zostać rozerwana na wiele mniejszych ciał, tworzących formację obiektów mknących z ogromną prędkością. Na swoim torze komety pozostawiają drobiny materii. Przejście jakiejś planety przez taki obszar może być przyczyną wystąpienia roju meteorów.

Kometa C/2013 R1(Lovejoy) 14 grudnia nad ranem fotografowałem komete Lovejoy.Jest widoczna nie uzbrojonym okiem na granicy widoczności,bo ma wielkość 5.5 magnitudo.W jądrze komety zachodzą procesy po jejnym wybuchu, i możemy zaobserwować jak z jądra wydobywają się 6 krótkich dżetów.

Kometa C/2013 R1(Lovejoy)
14 grudnia nad ranem fotografowałem komete Lovejoy.Jest widoczna nie uzbrojonym okiem na granicy widoczności,bo ma wielkość 5.5 magnitudo.W jądrze komety zachodzą procesy po jejnym wybuchu, i możemy zaobserwować jak z jądra wydobywają się 6 krótkich dżetów,oraz piękny warkocz.

Trwa nocna obserwacja komety C/2013 R1(Lovejoy)

Trwa nocna obserwacja komety C/2013 R1(Lovejoy)

Kometa C/2013 R1(Lovejoy) Ekspozycja Bin2-180sekund na CCD kamerę ML-9000,którą otrzymaliśmy według projektu za pieniądze z UE.

Kometa C/2013 R1(Lovejoy) Ekspozycja Bin2-180sekund na CCD kamerę ML-9000,którą otrzymaliśmy według projektu za pieniądze z UE.

 

Oto w takich warunkach fotografowałem 18 listopada nad ranem kometę ISON.

Oto w takich warunkach fotografowałem 18 listopada nad ranem kometę ISON.Księżyc podczas pełni,chmury pierzaste,oraz mgła przeszkadzały w fotografowaniu komety.

Kometa C/2012 S1(ISON) około jasnej gwiazdy Spika(PANNA).W fotografowaniu komety przeszkadzał Księżyc podczas pełni,oraz pierzaste obłoki i gęsta mgła nad horyzontem.

Kometa C/2012 S1(ISON) około jasnej gwiazdy Spika(PANNA).W fotografowaniu komety przeszkadzał Księżyc podczas pełni,oraz pierzaste obłoki i gęsta mgła nad horyzontem.

Kometa C/2013 R1(Lovejoy) 18 listopada  o godzinie 5:13.Kometa miała wybuch i jej jasność osiągnęła około 5 magnitudo.

Kometa C/2013 R1(Lovejoy) 18 listopada o godzinie 5:13.Kometa miała wybuch i jej jasność osiągnęła około 5 magnitudo.

Kometę C/1996 B2 (Hyakutake) fotografowałem na swoim obserwatorium w 1996 roku 24 marca fotoaparatem Zenit na błonę Fujicolor-800.Ekspozycja 20 minut.
Kometę C/1996 B2 (Hyakutake) fotografowałem na swoim obserwatorium w 1996 roku 24 marca fotoaparatem Zenit na błonę Fujicolor-800.Ekspozycja 20 minut.

 

Kometa C/2012 S1(ISON),którą fotografowałem 30 pażdziernika nad ranem.Kometa na dzisiejszy dzień ma jasność około 10 magnitudo,a jądro komety ma jasność 13.1 magnitudo.Pod kometą jest dość jasny asteroid (159) Aemilia,którego jasność wynosi 13.4 magnitudo.
Kometa C/2012 S1(ISON),którą fotografowałem 30 pażdziernika nad ranem.Kometa na dzisiejszy dzień ma jasność około 10 magnitudo,a jądro komety ma jasność 13.1 magnitudo.Pod kometą jest dość jasny asteroid (159) Aemilia,którego jasność wynosi 13.4 magnitudo.Z prawej strony ślad od sputnika.

 

Kometa C/2012 S1(ISON)
Kometa C/2012 S1(ISON)

 

Kometa C/2011 L4(Panstarrs) fotografowana na obserwatorium astronomicznym w Słobodzie 2 maja.Ogólna ekspozycja wynosi 15 minut.
Kometa C/2011 L4(Panstarrs) fotografowana na obserwatorium astronomicznym w Słobodzie 2 maja.Ogólna ekspozycja wynosi 15 minut.

Kometa C/2011 L4(PANSTARRS)

IMG_0408

Kometa w Slobodzie po zachodzie Słońca nisko nad horyzontem. 2013 r.

Kometa C/2014 E2(Jacques)

Kometa C/2014 E2(Jacques)

C/2014 E2(Jacques)

C/2014 E2(Jacques)

Èçîáðàæåíèå ñîõðàíåíî ñ âíåäðåíèåì  íàñòðîåê

14 stycznia,2015 r. Kometa Lovejoy.

15 stycznia,2015 rok.Kometa C/2014 Q2(Lovejoy).

15 stycznia,2015 rok Kometa C/2014 Q2(Lovejoy).Ekspozycja 360 sek.+ dark.

Lovejoy 15 stycznia

Kometa C/2014 Q2(Lovejoy) 15 stycznia,2015 r.

Èçîáðàæåíèå ñîõðàíåíî ñ âíåäðåíèåì  íàñòðîåê

Kometa C/2014 Q2(Lovejoy) 18 stycznia,2015 r.

Èçîáðàæåíèå ñîõðàíåíî ñ âíåäðåíèåì  íàñòðîåê

 

Kometa Lovejoy.

18.01.2015.Lovejoy-120sek

18.01.2015.Lovejoy-120sek.

 

 

Teleskop Newtona 350 mm.f/4.2 + ASA 0.95* korektor + CCD ML-9000. exp.120 sekund.

Lovejoy 01.02.2015-120sek

 

1 lutego wieczorem rozpogodziło się.Udało się zrobić kolejną serię zdjęć komety Lovejoy.

Ekspozycja 120 sekund przy księżycu o fazie 96%.

180-sek

 

Kometa C/2013 US10(Catalina) 15 stycznia 2016 r. w konstelacji Wielkiej Niedżwiedzicy.